ZoKa 2003

Zomerkamp Haringvliet, haven van Middelharnis.

Een kleine impressie uit het ZoKa verslag van de Commandant.

Inleiding

Na 2 achtereenvolgende jaren op eigen doft een zomerkamp te hebben gedraaid is er dit jaar gekozen om deel te nemen aan het landelijke zomerkamp. Dit mede op aangeven van de kadetten. De meerderheid gaf aan eens andere korpsen te ontmoeten en te kunnen zeilen in een WR-1. De locatie was de buitenhaven van Middelharnis waar alle deelnemende korpsen met hun korpsschip aanwezig waren. Schip en bemanning functioneren tijdens kampen goed, al wordt het nu de hoogste tijd om de vloer in het grote verblijf goed te vervangen. Tijdens het kamp zijn we weer op meerdere plaatsen erdoor gezakt.

Deelname

Aan het zoka werd deelgenomen door 32 leden de gehele tijd en 1 lid in deeltijd.
3 officieren
2 instructeurs
8 onderofficieren (1 gedeeltelijk)
20 kadetten
SPR K. Newton vertrok maandagavond vanwege vakantie.

0716_192852X_jpg

Materiaal

Technische Dienst
De Assam heeft goed gefunctioneerd tijdens het kamp. Het waterverbruik werd flink teruggedrongen door bij het douchen de kraan te laten lopen en de kadetten direct achter elkaar te laten douchen. Er is niet gekozen om de toiletten te laten ‘putsen’ vanwege de eerder voorkomen verstoppingen van de toiletgroep. Zeer aan te bevelen is dus het installeren van een buitenboord spoeling van de toiletgroep. De overige werkzaamheden door de TD in het kamp bestonden uit;

  • Bilge Leeggepompt
  • SB Bakspier kippenloop gemonteerd
  • Noodreparatie Koelwaterfilter Herkules
  • Vlak BS leeggepomt
  • Noodreparatie Hydrofoor slang
  • Ruitje MK vernieuwd
  • Noodreparatie Uitlaat Herkules
  • Reparatie bilgepomp Herkules

Vanwege het dit winterseizoen uitgevoerde onderhoudsbeleid (zie MaintanenceLijst) is de afwezigheid van de enige machinist (SPR Marmarinos) niet van invloed geweest op het functioneren van de TD. Het steevast vasthouden aan dit onderhoud is zeer noodzakelijk voor het goed functioneren van het gehele machinepark. De opleiding en begeleiding van de machinisten heeft dit kamp niet gefunctioneerd. Dit komt waarschijnlijk door de Divisie indeling waar de machinisten niet worden vrijgehouden voor hun TD taken maar meer worden ingeschakeld voor de corveetaken. Dit moet voor aankomende kampen bekeken worden om dit enigszins te veranderen. Ook is het nog steeds raadzaam om ervaren machinisten aan boord te houden , dit om de verschillende noodreparaties uit te voeren. Voor de komende tijd is het advies om naast de opleiding en begeleiding van de jongere kadetten, wat natuurlijk voorop staat, om toch een gestructureerd en goed “achterstallig” onderhoudsplan te maken en uit te voeren.

Logistieke Dienst
De voorbereiding van het ‘logistieke’ zomerkamp stond in het teken van directe instructie; de hofmeesters zijn vanaf het begin betrokken in het proces van menulijst tot aflevering van de producten. De hofmeesters moesten zelf een drie gangen maaltijd kiezen voor elke keer dat hun wachtdivisie de wacht had. Deze samenstelling werd begeleid door BTS Tump en Dirk van den Ham, waarna zij samen met de kadetten de volgorde van de maaltijden en de eindbestelling samenstelden. De directe betrokkenheid leidde tot een actieve inzet van de kadetten, met name ZK2 Nick Sprenger die zelf niet meeging, maar tot het laatste moment grote inzet toonde en een vervanger als hofmeester in zijn divisie aanwees (Roy Berkuijzen).

etenaandek1_jpg

Instructie

Tijdens het zomerkamp hebben de hofmeesters voornamelijk aan hun takenboek gewerkt als ze de wacht hadden. Hier werd gelet op basistaken als het bereiden van maaltijden, voorbereiden ontbijt en lunch, optoppen van de koelkasten en het runnen van de toko. Directe begeleiding werd voor rekening genomen van BTS Tump, Dirk van den Ham en de EO. De bovengenoemde logistieke taken zijn vrij intensief en voor de jonge hofmeesters niet te behappen in de praktijk. Door een goede onderlinge (en vrijwillige) hulp van de hofmeesters kunnen we vaststellen dat de logistiek naar behoren gefunctioneerd heeft.

Helaas was de inzet van zk2 R. van Eisden beneden peil. In de voorbereidingen van het zomerkamp kwam hij zijn afspraken niet na en tijdens het kamp bleek zijn interesse voor de LD alleen in uitspraken maar niet in daden. Bovendien is zijn vergeetachtigheid te hoog of wel zijn concentratievermogen te laag, wat heeft geleid tot gevaarlijke situaties met name in de kombuis. (meerdere keren bleek er iets op het vuur te staan dat inmiddels droog gekookt was). Voorstel hierbij is om Rik uit de LD te plaatsen, vooral omdat het ook een sterk demotiverende werking heeft op de andere hofmeesters.

wr1a_jpg

Schades, manko’s

Alle apparatuur werkte naar behoren en het systeem van de schadebriefjes kan als een vooruitgang beschouwt worden. De LD heeft hier een aantal keren gebruik van gemaakt en storende zaken werden door de TD snel opgelost. Een (bekend) manko is de vloer in het benedenschip. Hier en daar zakken mensen spontaan door de vloer en deze situatie moet boven op de prioriteitenlijst komen. Tweede manko is de geiser die na enkele momenten uitvalt. Naast het douchen is dit een probleem voor de scheepswas die dan koud gedraaid wordt.

Conclusie
Het ZOKA 2003 is goed verlopen. Mooi weer, veel gevaren, gezeild en gezwommen. Ondanks de hoge temperaturen hebben wij hier geen hinder van ondervonden.

De deelname aan het zomerkamp is door iedereen goed bevallen. Slechts één kadet vond het niet leuk en wil gewoon altijd solo. Ondanks onze verwachtingen is wel gebleken dat het organiseren van zeilwedstrijden in onze ogen onder de maat was. Wellicht door de onervarenheid of gemakzucht van enkele leden van de zeilcommissie. Bij nadere onderzoek bij een aantal andere korpsen bleek ook zij deze mening te hebben. Indien wij een volgende keer aan een nationaal kamp deelnemen dienen wij zitting te nemen in de zeilcommissie, samen met de gevraagde andere korpsen.

De avondactiviteiten werden door alle kadetten als leuk ervaren. Dit tot tegenstelling van eerdere edities waren deze avonden prima georganiseerd.

Na onze enquête zitten we met een verdeelde mening. 50% vind solo leuk en 50% deelname aan een nationaal kamp. Wij als staf zullen daarom voor volgend jaar de knoop moeten doorhakken. Wellicht valt de datum van een nationaal kamp verkeerd voor ons uit waardoor de keuze makkelijker zal zijn.

Vlaardingen, 13 oktober 2003.

ZKO1 E.A. Aaldijk – Commandant

goudenmuts1_jpg

neptunes_jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *